Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2+5\times \frac{3}{4}
Vykraťte zlomek \frac{-6}{-8} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty -2.
2+\frac{5\times 3}{4}
Vyjádřete 5\times \frac{3}{4} jako jeden zlomek.
2+\frac{15}{4}
Vynásobením 5 a 3 získáte 15.
\frac{8}{4}+\frac{15}{4}
Umožňuje převést 2 na zlomek \frac{8}{4}.
\frac{8+15}{4}
Vzhledem k tomu, že \frac{8}{4} a \frac{15}{4} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{23}{4}
Sečtením 8 a 15 získáte 23.