Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{16}{x} = 64 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Vyřešte pro: x (complex solution)
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

16^{x}=64
Rovnici vyřešte použitím pravidel mocnitelů a logaritmů.
\log(16^{x})=\log(64)
Vypočítejte logaritmus obou stran rovnice.
x\log(16)=\log(64)
Logaritmus umocněného čísla je mocnitel vynásobený logaritmem daného čísla.
x=\frac{\log(64)}{\log(16)}
Vydělte obě strany hodnotou \log(16).
x=\log_{16}\left(64\right)
Použijte vzorec pro změnu základu logaritmu \frac{\log(a)}{\log(b)}=\log_{b}\left(a\right).