Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

15\times \frac{3}{2}
Vydělte číslo 15 zlomkem \frac{2}{3} tak, že číslo 15 vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{2}{3}.
\frac{15\times 3}{2}
Vyjádřete 15\times \frac{3}{2} jako jeden zlomek.
\frac{45}{2}
Vynásobením 15 a 3 získáte 45.