Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-\frac{y}{3}=x-14
Odečtěte 14 od obou stran.
-y=3x-42
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 3.
\frac{-y}{-1}=\frac{3x-42}{-1}
Vydělte obě strany hodnotou -1.
y=\frac{3x-42}{-1}
Dělení číslem -1 ruší násobení číslem -1.
y=42-3x
Vydělte číslo -42+3x číslem -1.