Přejít k hlavnímu obsahu
10, x, minus, 5, x, plus, 2, y, minus, 2, y, plus, x
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5x+2y-2y+x
Sloučením 10x a -5x získáte 5x.
5x+x
Sloučením 2y a -2y získáte 0.
6x
Sloučením 5x a x získáte 6x.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x+2y-2y+x)
Sloučením 10x a -5x získáte 5x.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x+x)
Sloučením 2y a -2y získáte 0.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(6x)
Sloučením 5x a x získáte 6x.
6x^{1-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
6x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
6\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
6
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.