Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

10x^{2}+10x+8-3x^{2}=-10x+11
Odečtěte 3x^{2} od obou stran.
7x^{2}+10x+8=-10x+11
Sloučením 10x^{2} a -3x^{2} získáte 7x^{2}.
7x^{2}+10x+8+10x=11
Přidat 10x na obě strany.
7x^{2}+20x+8=11
Sloučením 10x a 10x získáte 20x.
7x^{2}+20x+8-11=0
Odečtěte 11 od obou stran.
7x^{2}+20x-3=0
Odečtěte 11 od 8 a dostanete -3.
a+b=20 ab=7\left(-3\right)=-21
Rovnici vyřešíte tak, že rozložíte levou stranu vytýkáním. Levou stranu je nutné nejdříve přepsat jako: 7x^{2}+ax+bx-3. Pokud chcete najít a a b, nastavte systém, který se má vyřešit.
-1,21 -3,7
Vzhledem k tomu, že výraz ab je záporný, mají hodnoty a a b opačné znaménko. Vzhledem k tomu, že výraz a+b je kladný, má kladné číslo vyšší absolutní hodnotu než záporné číslo. Uveďte všechny celočíselné páry, které dávají -21 produktu.
-1+21=20 -3+7=4
Vypočtěte součet pro jednotlivé dvojice.
a=-1 b=21
Řešením je dvojice se součtem 20.
\left(7x^{2}-x\right)+\left(21x-3\right)
Zapište 7x^{2}+20x-3 jako: \left(7x^{2}-x\right)+\left(21x-3\right).
x\left(7x-1\right)+3\left(7x-1\right)
Vytkněte x z první závorky a 3 z druhé závorky.
\left(7x-1\right)\left(x+3\right)
Vytkněte společný člen 7x-1 s využitím distributivnosti.
x=\frac{1}{7} x=-3
Chcete-li najít řešení rovnic, vyřešte 7x-1=0 a x+3=0.
10x^{2}+10x+8-3x^{2}=-10x+11
Odečtěte 3x^{2} od obou stran.
7x^{2}+10x+8=-10x+11
Sloučením 10x^{2} a -3x^{2} získáte 7x^{2}.
7x^{2}+10x+8+10x=11
Přidat 10x na obě strany.
7x^{2}+20x+8=11
Sloučením 10x a 10x získáte 20x.
7x^{2}+20x+8-11=0
Odečtěte 11 od obou stran.
7x^{2}+20x-3=0
Odečtěte 11 od 8 a dostanete -3.
x=\frac{-20±\sqrt{20^{2}-4\times 7\left(-3\right)}}{2\times 7}
Tato rovnice má standardní tvar: ax^{2}+bx+c=0. Do kvadratického vzorce, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, dosaďte 7 za a, 20 za b a -3 za c.
x=\frac{-20±\sqrt{400-4\times 7\left(-3\right)}}{2\times 7}
Umocněte číslo 20 na druhou.
x=\frac{-20±\sqrt{400-28\left(-3\right)}}{2\times 7}
Vynásobte číslo -4 číslem 7.
x=\frac{-20±\sqrt{400+84}}{2\times 7}
Vynásobte číslo -28 číslem -3.
x=\frac{-20±\sqrt{484}}{2\times 7}
Přidejte uživatele 400 do skupiny 84.
x=\frac{-20±22}{2\times 7}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 484.
x=\frac{-20±22}{14}
Vynásobte číslo 2 číslem 7.
x=\frac{2}{14}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-20±22}{14}, když ± je plus. Přidejte uživatele -20 do skupiny 22.
x=\frac{1}{7}
Vykraťte zlomek \frac{2}{14} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
x=-\frac{42}{14}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-20±22}{14}, když ± je minus. Odečtěte číslo 22 od čísla -20.
x=-3
Vydělte číslo -42 číslem 14.
x=\frac{1}{7} x=-3
Rovnice je teď vyřešená.
10x^{2}+10x+8-3x^{2}=-10x+11
Odečtěte 3x^{2} od obou stran.
7x^{2}+10x+8=-10x+11
Sloučením 10x^{2} a -3x^{2} získáte 7x^{2}.
7x^{2}+10x+8+10x=11
Přidat 10x na obě strany.
7x^{2}+20x+8=11
Sloučením 10x a 10x získáte 20x.
7x^{2}+20x=11-8
Odečtěte 8 od obou stran.
7x^{2}+20x=3
Odečtěte 8 od 11 a dostanete 3.
\frac{7x^{2}+20x}{7}=\frac{3}{7}
Vydělte obě strany hodnotou 7.
x^{2}+\frac{20}{7}x=\frac{3}{7}
Dělení číslem 7 ruší násobení číslem 7.
x^{2}+\frac{20}{7}x+\left(\frac{10}{7}\right)^{2}=\frac{3}{7}+\left(\frac{10}{7}\right)^{2}
Koeficient (tj. \frac{20}{7}) členu x vydělte číslem 2, abyste získali \frac{10}{7}. K oběma stranám rovnice pak přičtěte druhou mocninu \frac{10}{7}. V tomto kroku se z levé strany rovnice stane čtvercové číslo.
x^{2}+\frac{20}{7}x+\frac{100}{49}=\frac{3}{7}+\frac{100}{49}
Umocněte zlomek \frac{10}{7} na druhou tak, že umocníte na druhou čitatele i jmenovatele zlomku.
x^{2}+\frac{20}{7}x+\frac{100}{49}=\frac{121}{49}
Připočítejte \frac{3}{7} ke \frac{100}{49} zjištěním společného jmenovatele a sečtením čitatelů. Pak vykraťte zlomek na jeho základní tvar, pokud je to možné.
\left(x+\frac{10}{7}\right)^{2}=\frac{121}{49}
Rozložte rovnici x^{2}+\frac{20}{7}x+\frac{100}{49}. Když rovnice x^{2}+bx+c představuje čtvercové číslo, obecně se vždy dá rozložit jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{10}{7}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{121}{49}}
Vypočítejte druhou odmocninu obou stran rovnice.
x+\frac{10}{7}=\frac{11}{7} x+\frac{10}{7}=-\frac{11}{7}
Proveďte zjednodušení.
x=\frac{1}{7} x=-3
Odečtěte hodnotu \frac{10}{7} od obou stran rovnice.