Přejít k hlavnímu obsahu
$10 \left \absolutevalue{x - 3 \right} = 40 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

10|x-3|=40
Slučte stejné členy a pomocí vlastností rovnosti převeďte členy s proměnnou na jednu stranu rovnice a čísla na druhou stranu rovnice. Nezapomeňte dodržet správné pořadí operací.
|x-3|=4
Vydělte obě strany hodnotou 10.
x-3=4 x-3=-4
Použijte definici absolutní hodnoty.
x=7 x=-1
Připočítejte 3 k oběma stranám rovnice.