Přejít k hlavnímu obsahu
$10 \left \absolutevalue{x - 3 \right} > 40 $
Vyhodnotit (complex solution)
Tick mark Image
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet