Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

1.24\times \frac{45}{1000}
Rozbalte položku \frac{4.5}{100} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 10.
1.24\times \frac{9}{200}
Vykraťte zlomek \frac{45}{1000} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{31}{25}\times \frac{9}{200}
Umožňuje převést desetinné číslo 1.24 na zlomek \frac{124}{100}. Vykraťte zlomek \frac{124}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{31\times 9}{25\times 200}
Vynásobte zlomek \frac{31}{25} zlomkem \frac{9}{200} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{279}{5000}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{31\times 9}{25\times 200}.