Přejít k hlavnímu obsahu
$1 - \fraction{x}{4} > 2 $
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

4-x>8
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 4. Protože 4 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
-x>8-4
Odečtěte 4 od obou stran.
-x>4
Odečtěte 4 od 8 a dostanete 4.
x<-4
Vydělte obě strany hodnotou -1. Protože -1 je <0, směr nerovnice se změní.