Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

0.05x+5.2+3.5x=5.5
Přidat 3.5x na obě strany.
3.55x+5.2=5.5
Sloučením 0.05x a 3.5x získáte 3.55x.
3.55x=5.5-5.2
Odečtěte 5.2 od obou stran.
3.55x=0.3
Odečtěte 5.2 od 5.5 a dostanete 0.3.
x=\frac{0.3}{3.55}
Vydělte obě strany hodnotou 3.55.
x=\frac{30}{355}
Rozbalte položku \frac{0.3}{3.55} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 100.
x=\frac{6}{71}
Vykraťte zlomek \frac{30}{355} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.