Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

0.05\left(15-2\right)
Vydělte číslo 30 číslem 2 a dostanete 15.
0.05\times 13
Odečtěte 2 od 15 a dostanete 13.
0.65
Vynásobením 0.05 a 13 získáte 0.65.