Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 4, left parenthesis, minus, left parenthesis, square root of, left parenthesis, x, divided by, 2, right parenthesis, minus, 3, end square root, right parenthesis, squared, minus, 3
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x}{2}-\frac{3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right)
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 3 číslem \frac{2}{2}.
-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right)
Vzhledem k tomu, že \frac{x}{2} a \frac{3\times 2}{2} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-6}{2}}\right)^{2}-3\right)
Proveďte násobení ve výrazu x-3\times 2.
-4\left(-\frac{x-6}{2}-3\right)
Výpočtem \sqrt{\frac{x-6}{2}} na 2 získáte \frac{x-6}{2}.
-4\left(-\frac{x-6}{2}-\frac{3\times 2}{2}\right)
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 3 číslem \frac{2}{2}.
-4\times \frac{-\left(x-6\right)-3\times 2}{2}
Vzhledem k tomu, že -\frac{x-6}{2} a \frac{3\times 2}{2} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
-4\times \frac{-x+6-6}{2}
Proveďte násobení ve výrazu -\left(x-6\right)-3\times 2.
-4\times \frac{-x}{2}
Slučte stejné členy ve výrazu -x+6-6.
-2\left(-1\right)x
Vykraťte 2, tj. největším společným dělitelem pro 4 a 2.
2x
Vynásobením -2 a -1 získáte 2.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x}{2}-\frac{3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right))
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 3 číslem \frac{2}{2}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right))
Vzhledem k tomu, že \frac{x}{2} a \frac{3\times 2}{2} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-6}{2}}\right)^{2}-3\right))
Proveďte násobení ve výrazu x-3\times 2.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\frac{x-6}{2}-3\right))
Výpočtem \sqrt{\frac{x-6}{2}} na 2 získáte \frac{x-6}{2}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\frac{x-6}{2}-\frac{3\times 2}{2}\right))
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo 3 číslem \frac{2}{2}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\times \frac{-\left(x-6\right)-3\times 2}{2})
Vzhledem k tomu, že -\frac{x-6}{2} a \frac{3\times 2}{2} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\times \frac{-x+6-6}{2})
Proveďte násobení ve výrazu -\left(x-6\right)-3\times 2.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\times \frac{-x}{2})
Slučte stejné členy ve výrazu -x+6-6.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-2\left(-1\right)x)
Vykraťte 2, tj. největším společným dělitelem pro 4 a 2.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x)
Vynásobením -2 a -1 získáte 2.
2x^{1-1}
Derivace ax^{n} je nax^{n-1}.
2x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
2\times 1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.
2
Pro všechny členy t, t\times 1=t a 1t=t.