Přejít k hlavnímu obsahu
minus, x, minus, 2
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image
Vyhodnotit
Tick mark Image
Graf

Sdílet

-x^{1-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
-x^{0}
Odečtěte číslo 1 od čísla 1.
-1
Pro všechny členy t s výjimkou 0, t^{0}=1.