Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-x>1
Přidat 1 na obě strany. Po přičtení hodnoty nula dostaneme původní hodnotu.
x<-1
Vydělte obě strany hodnotou -1. Protože -1 je <0, směr nerovnice se změní.