Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešit pro: n
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-96.3n+96.5n\leq -16.44
Přidat 96.5n na obě strany.
0.2n\leq -16.44
Sloučením -96.3n a 96.5n získáte 0.2n.
n\leq \frac{-16.44}{0.2}
Vydělte obě strany hodnotou 0.2. Protože 0.2 je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
n\leq \frac{-1644}{20}
Rozbalte položku \frac{-16.44}{0.2} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 100.
n\leq -\frac{411}{5}
Vykraťte zlomek \frac{-1644}{20} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.