Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 8, minus, 8, y, equals, 6, minus, 2, y
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-8-8y+2y=6
Přidat 2y na obě strany.
-8-6y=6
Sloučením -8y a 2y získáte -6y.
-6y=6+8
Přidat 8 na obě strany.
-6y=14
Sečtením 6 a 8 získáte 14.
y=\frac{14}{-6}
Vydělte obě strany hodnotou -6.
y=-\frac{7}{3}
Vykraťte zlomek \frac{14}{-6} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.