Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 7, equals, 7, j, plus, 28
Vyřešte pro: j
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

7j+28=-7
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
7j=-7-28
Odečtěte 28 od obou stran.
7j=-35
Odečtěte 28 od -7 a dostanete -35.
j=\frac{-35}{7}
Vydělte obě strany hodnotou 7.
j=-5
Vydělte číslo -35 číslem 7 a dostanete -5.