Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 5, x, minus, x, left parenthesis, x, plus, 2, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 4, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-5x-\left(x^{2}+2x\right)\left(x-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo x číslem x+2.
-5x-\left(x^{3}-4x^{2}+2x^{2}-8x\right)
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu x^{2}+2x každým členem výrazu x-4.
-5x-\left(x^{3}-2x^{2}-8x\right)
Sloučením -4x^{2} a 2x^{2} získáte -2x^{2}.
-5x-x^{3}-\left(-2x^{2}\right)-\left(-8x\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k x^{3}-2x^{2}-8x, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-5x-x^{3}+2x^{2}-\left(-8x\right)
Opakem -2x^{2} je 2x^{2}.
-5x-x^{3}+2x^{2}+8x
Opakem -8x je 8x.
3x-x^{3}+2x^{2}
Sloučením -5x a 8x získáte 3x.
-5x-\left(x^{2}+2x\right)\left(x-4\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo x číslem x+2.
-5x-\left(x^{3}-4x^{2}+2x^{2}-8x\right)
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu x^{2}+2x každým členem výrazu x-4.
-5x-\left(x^{3}-2x^{2}-8x\right)
Sloučením -4x^{2} a 2x^{2} získáte -2x^{2}.
-5x-x^{3}-\left(-2x^{2}\right)-\left(-8x\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k x^{3}-2x^{2}-8x, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-5x-x^{3}+2x^{2}-\left(-8x\right)
Opakem -2x^{2} je 2x^{2}.
-5x-x^{3}+2x^{2}+8x
Opakem -8x je 8x.
3x-x^{3}+2x^{2}
Sloučením -5x a 8x získáte 3x.