Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 4, x, plus, 60, is less than, 72
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-4x<72-60
Odečtěte 60 od obou stran.
-4x<12
Odečtěte 60 od 72 a dostanete 12.
x>\frac{12}{-4}
Vydělte obě strany hodnotou -4. Protože -4 je <0, směr nerovnice se změní.
x>-3
Vydělte číslo 12 číslem -4 a dostanete -3.