Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 3, times, 8, plus, b, equals, minus, 12
Vyřešte pro: b
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-24+b=-12
Vynásobením -3 a 8 získáte -24.
b=-12+24
Přidat 24 na obě strany.
b=12
Sečtením -12 a 24 získáte 12.