Přejít k hlavnímu obsahu
minus, 2, x, minus, 14, equals, minus, 2
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-2x=-2+14
Přidat 14 na obě strany.
-2x=12
Sečtením -2 a 14 získáte 12.
x=\frac{12}{-2}
Vydělte obě strany hodnotou -2.
x=-6
Vydělte číslo 12 číslem -2 a dostanete -6.