Přejít k hlavnímu obsahu
$-\fraction{4}{v + 3} = -\fraction{5}{2 v + 6} + 3 $
Vyřešte pro: v
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-2\times 4=-5+2\left(v+3\right)\times 3
Proměnná v se nemůže rovnat hodnotě -3, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice číslem 2\left(v+3\right), nejmenším společným násobkem čísel v+3,2v+6.
-8=-5+2\left(v+3\right)\times 3
Vynásobením -2 a 4 získáte -8.
-8=-5+6\left(v+3\right)
Vynásobením 2 a 3 získáte 6.
-8=-5+6v+18
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6 číslem v+3.
-8=13+6v
Sečtením -5 a 18 získáte 13.
13+6v=-8
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.
6v=-8-13
Odečtěte 13 od obou stran.
6v=-21
Odečtěte 13 od -8 a dostanete -21.
v=\frac{-21}{6}
Vydělte obě strany hodnotou 6.
v=-\frac{7}{2}
Vykraťte zlomek \frac{-21}{6} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 3.