Přejít k hlavnímu obsahu
$-\fraction{3}{1 + 2} = -\fraction{6}{2 v - 4} + 1 $
Vyřešte pro: v
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

-\left(\frac{2}{3}v-\frac{4}{3}\right)\times 3=-6+2\left(v-2\right)
Proměnná v se nemůže rovnat hodnotě 2, protože není definováno dělení nulou. Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 2\left(v-2\right).
-\left(2v-4\right)=-6+2\left(v-2\right)
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{2}{3}v-\frac{4}{3} číslem 3.
-2v+4=-6+2\left(v-2\right)
Pokud chcete najít opačnou hodnotu k 2v-4, najděte opačnou hodnotu k jednotlivým členům.
-2v+4=-6+2v-4
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 2 číslem v-2.
-2v+4=-10+2v
Odečtěte 4 od -6 a dostanete -10.
-2v+4-2v=-10
Odečtěte 2v od obou stran.
-4v+4=-10
Sloučením -2v a -2v získáte -4v.
-4v=-10-4
Odečtěte 4 od obou stran.
-4v=-14
Odečtěte 4 od -10 a dostanete -14.
v=\frac{-14}{-4}
Vydělte obě strany hodnotou -4.
v=\frac{7}{2}
Vykraťte zlomek \frac{-14}{-4} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty -2.