Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{-11-9}{10}
Vzhledem k tomu, že -\frac{11}{10} a \frac{9}{10} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{-20}{10}
Odečtěte 9 od -11 a dostanete -20.
-2
Vydělte číslo -20 číslem 10 a dostanete -2.