Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{-1-9}{10}
Vzhledem k tomu, že -\frac{1}{10} a \frac{9}{10} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{-10}{10}
Odečtěte 9 od -1 a dostanete -10.
-1
Vydělte číslo -10 číslem 10 a dostanete -1.