Přejít k hlavnímu obsahu
left parenthesis, 15, slash, 3, point, 6, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{150}{36}
Rozbalte položku \frac{15}{3.6} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 10.
\frac{25}{6}
Vykraťte zlomek \frac{150}{36} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 6.