Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{(x + y)}{2} = 5 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x+y=\sqrt{5} x+y=-\sqrt{5}
Vypočítejte druhou odmocninu obou stran rovnice.
x+y-y=\sqrt{5}-y x+y-y=-\sqrt{5}-y
Odečtěte hodnotu y od obou stran rovnice.
x=\sqrt{5}-y x=-\sqrt{5}-y
Odečtením čísla y od něj samotného dostaneme hodnotu 0.
x=-y+\sqrt{5}
Odečtěte číslo y od čísla \sqrt{5}.
x=-y-\sqrt{5}
Odečtěte číslo y od čísla -\sqrt{5}.
x=-y+\sqrt{5} x=-y-\sqrt{5}
Rovnice je teď vyřešená.
y+x=\sqrt{5} y+x=-\sqrt{5}
Vypočítejte druhou odmocninu obou stran rovnice.
y+x-x=\sqrt{5}-x y+x-x=-\sqrt{5}-x
Odečtěte hodnotu x od obou stran rovnice.
y=\sqrt{5}-x y=-\sqrt{5}-x
Odečtením čísla x od něj samotného dostaneme hodnotu 0.
y=-x+\sqrt{5}
Odečtěte číslo x od čísla \sqrt{5}.
y=-x-\sqrt{5}
Odečtěte číslo x od čísla -\sqrt{5}.
y=-x+\sqrt{5} y=-x-\sqrt{5}
Rovnice je teď vyřešená.