Přejít k hlavnímu obsahu
$(n - 2 \squareroot{2}) (n + 2 \squareroot{2}) $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k n
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

n^{2}-\left(2\sqrt{2}\right)^{2}
Násobení je možné převést na rozdíl druhých mocnin pomocí tohoto pravidla: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2}.
n^{2}-2^{2}\left(\sqrt{2}\right)^{2}
Roznásobte \left(2\sqrt{2}\right)^{2}.
n^{2}-4\left(\sqrt{2}\right)^{2}
Výpočtem 2 na 2 získáte 4.
n^{2}-4\times 2
Mocnina hodnoty \sqrt{2} je 2.
n^{2}-8
Vynásobením 4 a 2 získáte 8.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-\left(2\sqrt{2}\right)^{2})
Zvažte \left(n-2\sqrt{2}\right)\left(n+2\sqrt{2}\right). Násobení je možné převést na rozdíl druhých mocnin pomocí tohoto pravidla: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-2^{2}\left(\sqrt{2}\right)^{2})
Roznásobte \left(2\sqrt{2}\right)^{2}.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-4\left(\sqrt{2}\right)^{2})
Výpočtem 2 na 2 získáte 4.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-4\times 2)
Mocnina hodnoty \sqrt{2} je 2.
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}n}(n^{2}-8)
Vynásobením 4 a 2 získáte 8.
2n^{2-1}
Derivace mnohočlenu je součtem derivací jeho členů. Derivace konstanty je 0. Derivace členu ax^{n} je nax^{n-1}.
2n^{1}
Odečtěte číslo 1 od čísla 2.
2n
Pro všechny členy t, t^{1}=t.