Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{702}{27}-19
Odečtěte 12 od 714 a dostanete 702.
26-19
Vydělte číslo 702 číslem 27 a dostanete 26.
7
Odečtěte 19 od 26 a dostanete 7.