Přejít k hlavnímu obsahu
$(6 \exponential{y}{2} - 8 \exponential{y}{3} + 3) 7 \exponential{y}{5} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(42y^{2}-56y^{3}+21\right)y^{5}
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6y^{2}-8y^{3}+3 číslem 7.
42y^{7}-56y^{8}+21y^{5}
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 42y^{2}-56y^{3}+21 číslem y^{5}.
\left(42y^{2}-56y^{3}+21\right)y^{5}
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 6y^{2}-8y^{3}+3 číslem 7.
42y^{7}-56y^{8}+21y^{5}
S využitím distributivnosti vynásobte číslo 42y^{2}-56y^{3}+21 číslem y^{5}.