Přejít k hlavnímu obsahu
left parenthesis, 5, c, plus, 3, right parenthesis, left parenthesis, 4, c, minus, 7, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Roznásobit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

20c^{2}-35c+12c-21
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu 5c+3 každým členem výrazu 4c-7.
20c^{2}-23c-21
Sloučením -35c a 12c získáte -23c.
20c^{2}-35c+12c-21
S využitím distributivnosti roznásobte každý člen výrazu 5c+3 každým členem výrazu 4c-7.
20c^{2}-23c-21
Sloučením -35c a 12c získáte -23c.