Přejít k hlavnímu obsahu
left parenthesis, 252, minus, 14, right parenthesis, slash, 17, minus, 10
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{238}{17}-10
Odečtěte 14 od 252 a dostanete 238.
14-10
Vydělte číslo 238 číslem 17 a dostanete 14.
4
Odečtěte 10 od 14 a dostanete 4.