Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{238}{31-14}
Sečtením 227 a 11 získáte 238.
\frac{238}{17}
Odečtěte 14 od 31 a dostanete 17.
14
Vydělte číslo 238 číslem 17 a dostanete 14.