Přejít k hlavnímu obsahu
$(\fraction{28 + 24.5 + x}{48 + 50 + 48 + 52}) * 0.1 + \fraction{8}{10} * 0.15 + \fraction{15}{30} * 0.75 > 0.5 $
Vyřešit pro: x
Tick mark Image
Graf

Sdílet

\frac{52.5+x}{48+50+48+52}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Sečtením 28 a 24.5 získáte 52.5.
\frac{52.5+x}{98+48+52}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Sečtením 48 a 50 získáte 98.
\frac{52.5+x}{146+52}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Sečtením 98 a 48 získáte 146.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Sečtením 146 a 52 získáte 198.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vykraťte zlomek \frac{8}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{4}{5}\times \left(\frac{3}{20}\right)+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.15 na zlomek \frac{15}{100}. Vykraťte zlomek \frac{15}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vynásobte zlomek \frac{4}{5} zlomkem \frac{3}{20} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{12}{100}+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{4\times 3}{5\times 20}.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{15}{30}\times 0.75>0.5
Vykraťte zlomek \frac{12}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times 0.75>0.5
Vykraťte zlomek \frac{15}{30} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 15.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times \left(\frac{3}{4}\right)>0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.75 na zlomek \frac{75}{100}. Vykraťte zlomek \frac{75}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 25.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1\times 3}{2\times 4}>0.5
Vynásobte zlomek \frac{1}{2} zlomkem \frac{3}{4} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{3}{8}>0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{1\times 3}{2\times 4}.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{24}{200}+\frac{75}{200}>0.5
Nejmenší společný násobek čísel 25 a 8 je 200. Převeďte \frac{3}{25} a \frac{3}{8} na zlomky se jmenovatelem 200.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{24+75}{200}>0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{24}{200} a \frac{75}{200} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{52.5+x}{198}\times 0.1+\frac{99}{200}>0.5
Sečtením 24 a 75 získáte 99.
\left(\frac{35}{132}+\frac{1}{198}x\right)\times 0.1+\frac{99}{200}>0.5
Když jednotlivé členy vzorce 52.5+x vydělíte 198, dostanete \frac{35}{132}+\frac{1}{198}x.
\frac{7}{264}+\frac{1}{198}x\times 0.1+\frac{99}{200}>0.5
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{35}{132}+\frac{1}{198}x číslem 0.1.
\frac{7}{264}+\frac{1}{198}x\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{99}{200}>0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.1 na zlomek \frac{1}{10}.
\frac{7}{264}+\frac{1\times 1}{198\times 10}x+\frac{99}{200}>0.5
Vynásobte zlomek \frac{1}{198} zlomkem \frac{1}{10} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{7}{264}+\frac{1}{1980}x+\frac{99}{200}>0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{1\times 1}{198\times 10}.
\frac{175}{6600}+\frac{1}{1980}x+\frac{3267}{6600}>0.5
Nejmenší společný násobek čísel 264 a 200 je 6600. Převeďte \frac{7}{264} a \frac{99}{200} na zlomky se jmenovatelem 6600.
\frac{175+3267}{6600}+\frac{1}{1980}x>0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{175}{6600} a \frac{3267}{6600} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{3442}{6600}+\frac{1}{1980}x>0.5
Sečtením 175 a 3267 získáte 3442.
\frac{1721}{3300}+\frac{1}{1980}x>0.5
Vykraťte zlomek \frac{3442}{6600} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{1}{1980}x>0.5-\frac{1721}{3300}
Odečtěte \frac{1721}{3300} od obou stran.
\frac{1}{1980}x>\frac{1}{2}-\frac{1721}{3300}
Umožňuje převést desetinné číslo 0.5 na zlomek \frac{5}{10}. Vykraťte zlomek \frac{5}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{1}{1980}x>\frac{1650}{3300}-\frac{1721}{3300}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 3300 je 3300. Převeďte \frac{1}{2} a \frac{1721}{3300} na zlomky se jmenovatelem 3300.
\frac{1}{1980}x>\frac{1650-1721}{3300}
Vzhledem k tomu, že \frac{1650}{3300} a \frac{1721}{3300} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{1}{1980}x>-\frac{71}{3300}
Odečtěte 1721 od 1650 a dostanete -71.
x>-\frac{71}{3300}\times 1980
Vynásobte obě strany číslem 1980, převrácenou hodnotou čísla \frac{1}{1980}. Protože \frac{1}{1980} je >0, směr nerovnice zůstane stejný.
x>\frac{-71\times 1980}{3300}
Vyjádřete -\frac{71}{3300}\times 1980 jako jeden zlomek.
x>\frac{-140580}{3300}
Vynásobením -71 a 1980 získáte -140580.
x>-\frac{213}{5}
Vykraťte zlomek \frac{-140580}{3300} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 660.