Přejít k hlavnímu obsahu
$(\fraction{28}{48} + \fraction{24.5}{50} + \fraction{x}{48 + 52}) * 0.1 + \fraction{8}{10} * 0.15 + \fraction{15}{30} = 0.5 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(\frac{7}{12}+\frac{24.5}{50}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Vykraťte zlomek \frac{28}{48} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\left(\frac{7}{12}+\frac{245}{500}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Rozbalte položku \frac{24.5}{50} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 10.
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{100}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Vykraťte zlomek \frac{245}{500} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\left(\frac{175}{300}+\frac{147}{300}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Nejmenší společný násobek čísel 12 a 100 je 300. Převeďte \frac{7}{12} a \frac{49}{100} na zlomky se jmenovatelem 300.
\left(\frac{175+147}{300}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{175}{300} a \frac{147}{300} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\left(\frac{322}{300}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Sečtením 175 a 147 získáte 322.
\left(\frac{161}{150}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Vykraťte zlomek \frac{322}{300} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\left(\frac{161}{150}+\frac{x}{100}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Sečtením 48 a 52 získáte 100.
\left(\frac{161\times 2}{300}+\frac{3x}{300}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro 150 a 100 je 300. Vynásobte číslo \frac{161}{150} číslem \frac{2}{2}. Vynásobte číslo \frac{x}{100} číslem \frac{3}{3}.
\frac{161\times 2+3x}{300}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{161\times 2}{300} a \frac{3x}{300} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Proveďte násobení ve výrazu 161\times 2+3x.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
Vykraťte zlomek \frac{8}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{4}{5}\times \left(\frac{3}{20}\right)+\frac{15}{30}=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.15 na zlomek \frac{15}{100}. Vykraťte zlomek \frac{15}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{15}{30}=0.5
Vynásobte zlomek \frac{4}{5} zlomkem \frac{3}{20} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{12}{100}+\frac{15}{30}=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{4\times 3}{5\times 20}.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{15}{30}=0.5
Vykraťte zlomek \frac{12}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}=0.5
Vykraťte zlomek \frac{15}{30} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 15.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{6}{50}+\frac{25}{50}=0.5
Nejmenší společný násobek čísel 25 a 2 je 50. Převeďte \frac{3}{25} a \frac{1}{2} na zlomky se jmenovatelem 50.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{6+25}{50}=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{6}{50} a \frac{25}{50} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
Sečtením 6 a 25 získáte 31.
\left(\frac{161}{150}+\frac{1}{100}x\right)\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
Když jednotlivé členy vzorce 322+3x vydělíte 300, dostanete \frac{161}{150}+\frac{1}{100}x.
\frac{161}{150}\times 0.1+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{161}{150}+\frac{1}{100}x číslem 0.1.
\frac{161}{150}\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.1 na zlomek \frac{1}{10}.
\frac{161\times 1}{150\times 10}+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
Vynásobte zlomek \frac{161}{150} zlomkem \frac{1}{10} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{161}{1500}+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{161\times 1}{150\times 10}.
\frac{161}{1500}+\frac{1}{100}x\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{31}{50}=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.1 na zlomek \frac{1}{10}.
\frac{161}{1500}+\frac{1\times 1}{100\times 10}x+\frac{31}{50}=0.5
Vynásobte zlomek \frac{1}{100} zlomkem \frac{1}{10} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{161}{1500}+\frac{1}{1000}x+\frac{31}{50}=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{1\times 1}{100\times 10}.
\frac{161}{1500}+\frac{1}{1000}x+\frac{930}{1500}=0.5
Nejmenší společný násobek čísel 1500 a 50 je 1500. Převeďte \frac{161}{1500} a \frac{31}{50} na zlomky se jmenovatelem 1500.
\frac{161+930}{1500}+\frac{1}{1000}x=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{161}{1500} a \frac{930}{1500} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{1091}{1500}+\frac{1}{1000}x=0.5
Sečtením 161 a 930 získáte 1091.
\frac{1}{1000}x=0.5-\frac{1091}{1500}
Odečtěte \frac{1091}{1500} od obou stran.
\frac{1}{1000}x=\frac{1}{2}-\frac{1091}{1500}
Umožňuje převést desetinné číslo 0.5 na zlomek \frac{5}{10}. Vykraťte zlomek \frac{5}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{1}{1000}x=\frac{750}{1500}-\frac{1091}{1500}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 1500 je 1500. Převeďte \frac{1}{2} a \frac{1091}{1500} na zlomky se jmenovatelem 1500.
\frac{1}{1000}x=\frac{750-1091}{1500}
Vzhledem k tomu, že \frac{750}{1500} a \frac{1091}{1500} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{1}{1000}x=-\frac{341}{1500}
Odečtěte 1091 od 750 a dostanete -341.
x=-\frac{341}{1500}\times 1000
Vynásobte obě strany číslem 1000, převrácenou hodnotou čísla \frac{1}{1000}.
x=\frac{-341\times 1000}{1500}
Vyjádřete -\frac{341}{1500}\times 1000 jako jeden zlomek.
x=\frac{-341000}{1500}
Vynásobením -341 a 1000 získáte -341000.
x=-\frac{682}{3}
Vykraťte zlomek \frac{-341000}{1500} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 500.