Přejít k hlavnímu obsahu
$(\fraction{28}{48} + \fraction{24.5}{50} \fraction{x}{48 + 52}) * 0.1 + \fraction{8}{10} * 0.15 + \fraction{15}{30} * 0.75 = 0.5 $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Sdílet

\left(\frac{7}{12}+\frac{24.5}{50}\times \left(\frac{x}{48+52}\right)\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vykraťte zlomek \frac{28}{48} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\left(\frac{7}{12}+\frac{245}{500}\times \left(\frac{x}{48+52}\right)\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Rozbalte položku \frac{24.5}{50} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 10.
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{100}\times \left(\frac{x}{48+52}\right)\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vykraťte zlomek \frac{245}{500} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{100}\times \left(\frac{x}{100}\right)\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Sečtením 48 a 52 získáte 100.
\left(\frac{7}{12}+\frac{49x}{100\times 100}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vynásobte zlomek \frac{49}{100} zlomkem \frac{x}{100} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\left(\frac{7\times 2500}{30000}+\frac{3\times 49x}{30000}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Nejmenší společný násobek pro 12 a 100\times 100 je 30000. Vynásobte číslo \frac{7}{12} číslem \frac{2500}{2500}. Vynásobte číslo \frac{49x}{100\times 100} číslem \frac{3}{3}.
\frac{7\times 2500+3\times 49x}{30000}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{7\times 2500}{30000} a \frac{3\times 49x}{30000} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Proveďte násobení ve výrazu 7\times 2500+3\times 49x.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vykraťte zlomek \frac{8}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{4}{5}\times \left(\frac{3}{20}\right)+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.15 na zlomek \frac{15}{100}. Vykraťte zlomek \frac{15}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vynásobte zlomek \frac{4}{5} zlomkem \frac{3}{20} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{12}{100}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{4\times 3}{5\times 20}.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{15}{30}\times 0.75=0.5
Vykraťte zlomek \frac{12}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times 0.75=0.5
Vykraťte zlomek \frac{15}{30} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 15.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}\times \left(\frac{3}{4}\right)=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.75 na zlomek \frac{75}{100}. Vykraťte zlomek \frac{75}{100} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 25.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1\times 3}{2\times 4}=0.5
Vynásobte zlomek \frac{1}{2} zlomkem \frac{3}{4} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{3}{8}=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{1\times 3}{2\times 4}.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{24}{200}+\frac{75}{200}=0.5
Nejmenší společný násobek čísel 25 a 8 je 200. Převeďte \frac{3}{25} a \frac{3}{8} na zlomky se jmenovatelem 200.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{24+75}{200}=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{24}{200} a \frac{75}{200} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{17500+147x}{30000}\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
Sečtením 24 a 75 získáte 99.
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{10000}x\right)\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
Když jednotlivé členy vzorce 17500+147x vydělíte 30000, dostanete \frac{7}{12}+\frac{49}{10000}x.
\frac{7}{12}\times 0.1+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
S využitím distributivnosti vynásobte číslo \frac{7}{12}+\frac{49}{10000}x číslem 0.1.
\frac{7}{12}\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.1 na zlomek \frac{1}{10}.
\frac{7\times 1}{12\times 10}+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
Vynásobte zlomek \frac{7}{12} zlomkem \frac{1}{10} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{7}{120}+\frac{49}{10000}x\times 0.1+\frac{99}{200}=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{7\times 1}{12\times 10}.
\frac{7}{120}+\frac{49}{10000}x\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{99}{200}=0.5
Umožňuje převést desetinné číslo 0.1 na zlomek \frac{1}{10}.
\frac{7}{120}+\frac{49\times 1}{10000\times 10}x+\frac{99}{200}=0.5
Vynásobte zlomek \frac{49}{10000} zlomkem \frac{1}{10} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
\frac{7}{120}+\frac{49}{100000}x+\frac{99}{200}=0.5
Proveďte násobení ve zlomku \frac{49\times 1}{10000\times 10}.
\frac{35}{600}+\frac{49}{100000}x+\frac{297}{600}=0.5
Nejmenší společný násobek čísel 120 a 200 je 600. Převeďte \frac{7}{120} a \frac{99}{200} na zlomky se jmenovatelem 600.
\frac{35+297}{600}+\frac{49}{100000}x=0.5
Vzhledem k tomu, že \frac{35}{600} a \frac{297}{600} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{332}{600}+\frac{49}{100000}x=0.5
Sečtením 35 a 297 získáte 332.
\frac{83}{150}+\frac{49}{100000}x=0.5
Vykraťte zlomek \frac{332}{600} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 4.
\frac{49}{100000}x=0.5-\frac{83}{150}
Odečtěte \frac{83}{150} od obou stran.
\frac{49}{100000}x=\frac{1}{2}-\frac{83}{150}
Umožňuje převést desetinné číslo 0.5 na zlomek \frac{5}{10}. Vykraťte zlomek \frac{5}{10} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{49}{100000}x=\frac{75}{150}-\frac{83}{150}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 150 je 150. Převeďte \frac{1}{2} a \frac{83}{150} na zlomky se jmenovatelem 150.
\frac{49}{100000}x=\frac{75-83}{150}
Vzhledem k tomu, že \frac{75}{150} a \frac{83}{150} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{49}{100000}x=\frac{-8}{150}
Odečtěte 83 od 75 a dostanete -8.
\frac{49}{100000}x=-\frac{4}{75}
Vykraťte zlomek \frac{-8}{150} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
x=-\frac{4}{75}\times \left(\frac{100000}{49}\right)
Vynásobte obě strany číslem \frac{100000}{49}, převrácenou hodnotou čísla \frac{49}{100000}.
x=\frac{-4\times 100000}{75\times 49}
Vynásobte zlomek -\frac{4}{75} zlomkem \frac{100000}{49} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
x=\frac{-400000}{3675}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{-4\times 100000}{75\times 49}.
x=-\frac{16000}{147}
Vykraťte zlomek \frac{-400000}{3675} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 25.