Přejít k hlavnímu obsahu
$(\fraction{\exponential{x}{3} y}{4}) / (\fraction{4}{x} / \fraction{6}{\exponential{y}{3}}) $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k x
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{x^{3}y\times \left(\frac{6}{y^{3}}\right)}{4\times \left(\frac{4}{x}\right)}
Vydělte číslo \frac{x^{3}y}{4} zlomkem \frac{\frac{4}{x}}{\frac{6}{y^{3}}} tak, že číslo \frac{x^{3}y}{4} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{\frac{4}{x}}{\frac{6}{y^{3}}}.
\frac{\frac{x^{3}\times 6}{y^{3}}y}{4\times \left(\frac{4}{x}\right)}
Vyjádřete x^{3}\times \left(\frac{6}{y^{3}}\right) jako jeden zlomek.
\frac{\frac{x^{3}\times 6}{y^{3}}y}{\frac{4\times 4}{x}}
Vyjádřete 4\times \left(\frac{4}{x}\right) jako jeden zlomek.
\frac{\frac{x^{3}\times 6y}{y^{3}}}{\frac{4\times 4}{x}}
Vyjádřete \frac{x^{3}\times 6}{y^{3}}y jako jeden zlomek.
\frac{\frac{6x^{3}}{y^{2}}}{\frac{4\times 4}{x}}
Vykraťte y v čitateli a jmenovateli.
\frac{\frac{6x^{3}}{y^{2}}}{\frac{16}{x}}
Vynásobením 4 a 4 získáte 16.
\frac{6x^{3}x}{y^{2}\times 16}
Vydělte číslo \frac{6x^{3}}{y^{2}} zlomkem \frac{16}{x} tak, že číslo \frac{6x^{3}}{y^{2}} vynásobíte převrácenou hodnotou zlomku \frac{16}{x}.
\frac{3xx^{3}}{8y^{2}}
Vykraťte 2 v čitateli a jmenovateli.
\frac{3x^{4}}{8y^{2}}
Pokud chcete vynásobit mocniny stejného mocněnce, sečtěte jejich mocnitele. Sečtením 1 a 3 získáte 4.