Přejít k hlavnímu obsahu
left parenthesis, start fraction, 1, divided by, square root of, 2, end square root, end fraction, plus, start fraction, 1, divided by, square root of, 3, end square root, end fraction, right parenthesis, dot, left parenthesis, start fraction, 1, divided by, square root of, 2, end square root, end fraction, minus, start fraction, 1, divided by, square root of, 3, end square root, end fraction, right parenthesis, start text, space, a, n, space, end text, left parenthesis, start fraction, 3, divided by, square root of, 5, end square root, end fraction, minus, start fraction, 2, divided by, square root of, 6, end square root, end fraction, right parenthesis
Vyhodnotit
Tick mark Image
Derivovat vzhledem k n
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet