Přejít k hlavnímu obsahu
$(\fraction{1}{2}) - (\fraction{2}{3}) + (-({1\fraction{1}{6}})) $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{3}{6}-\frac{4}{6}-\frac{1\times 6+1}{6}
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 3 je 6. Převeďte \frac{1}{2} a \frac{2}{3} na zlomky se jmenovatelem 6.
\frac{3-4}{6}-\frac{1\times 6+1}{6}
Vzhledem k tomu, že \frac{3}{6} a \frac{4}{6} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
-\frac{1}{6}-\frac{1\times 6+1}{6}
Odečtěte 4 od 3 a dostanete -1.
-\frac{1}{6}-\frac{6+1}{6}
Vynásobením 1 a 6 získáte 6.
-\frac{1}{6}-\frac{7}{6}
Sečtením 6 a 1 získáte 7.
\frac{-1-7}{6}
Vzhledem k tomu, že -\frac{1}{6} a \frac{7}{6} mají stejného jmenovatele, můžete je odečíst odečtením jejich čitatelů.
\frac{-8}{6}
Odečtěte 7 od -1 a dostanete -8.
-\frac{4}{3}
Vykraťte zlomek \frac{-8}{6} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.