Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{3}{6}+\frac{4}{6}-\left(-\frac{1\times 6+1}{6}\right)
Nejmenší společný násobek čísel 2 a 3 je 6. Převeďte \frac{1}{2} a \frac{2}{3} na zlomky se jmenovatelem 6.
\frac{3+4}{6}-\left(-\frac{1\times 6+1}{6}\right)
Vzhledem k tomu, že \frac{3}{6} a \frac{4}{6} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{7}{6}-\left(-\frac{1\times 6+1}{6}\right)
Sečtením 3 a 4 získáte 7.
\frac{7}{6}-\left(-\frac{6+1}{6}\right)
Vynásobením 1 a 6 získáte 6.
\frac{7}{6}-\left(-\frac{7}{6}\right)
Sečtením 6 a 1 získáte 7.
\frac{7}{6}+\frac{7}{6}
Opakem -\frac{7}{6} je \frac{7}{6}.
\frac{7+7}{6}
Vzhledem k tomu, že \frac{7}{6} a \frac{7}{6} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{14}{6}
Sečtením 7 a 7 získáte 14.
\frac{7}{3}
Vykraťte zlomek \frac{14}{6} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.