Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

32\times \frac{|2-y|}{-\frac{2}{5}}=-\left(1\times 32+13\right)
Vynásobte obě strany rovnice hodnotou 32.
32\times \frac{|2-y|}{-\frac{2}{5}}=-\left(32+13\right)
Vynásobením 1 a 32 získáte 32.
32\times \frac{|2-y|}{-\frac{2}{5}}=-45
Sečtením 32 a 13 získáte 45.
\frac{|2-y|}{-\frac{2}{5}}=-\frac{45}{32}
Vydělte obě strany hodnotou 32.
|2-y|=-\frac{45}{32}\left(-\frac{2}{5}\right)
Vynásobte obě strany hodnotou -\frac{2}{5}.
|2-y|=\frac{-45\left(-2\right)}{32\times 5}
Vynásobte zlomek -\frac{45}{32} zlomkem -\frac{2}{5} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem.
|2-y|=\frac{90}{160}
Proveďte násobení ve zlomku \frac{-45\left(-2\right)}{32\times 5}.
|2-y|=\frac{9}{16}
Vykraťte zlomek \frac{90}{160} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 10.
|-y+2|=\frac{9}{16}
Slučte stejné členy a pomocí vlastností rovnosti převeďte členy s proměnnou na jednu stranu rovnice a čísla na druhou stranu rovnice. Nezapomeňte dodržet správné pořadí operací.
-y+2=\frac{9}{16} -y+2=-\frac{9}{16}
Použijte definici absolutní hodnoty.
-y=-\frac{23}{16} -y=-\frac{41}{16}
Odečtěte hodnotu 2 od obou stran rovnice.
y=\frac{23}{16} y=\frac{41}{16}
Vydělte obě strany hodnotou -1.