Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x^{2}-7x-9=0
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{\left(-7\right)^{2}-4\left(-9\right)}}{2}
Tato rovnice má standardní tvar: ax^{2}+bx+c=0. Do kvadratického vzorce, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, dosaďte 1 za a, -7 za b a -9 za c.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{49-4\left(-9\right)}}{2}
Umocněte číslo -7 na druhou.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{49+36}}{2}
Vynásobte číslo -4 číslem -9.
x=\frac{-\left(-7\right)±\sqrt{85}}{2}
Přidejte uživatele 49 do skupiny 36.
x=\frac{7±\sqrt{85}}{2}
Opakem -7 je 7.
x=\frac{\sqrt{85}+7}{2}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{7±\sqrt{85}}{2}, když ± je plus. Přidejte uživatele 7 do skupiny \sqrt{85}.
x=\frac{7-\sqrt{85}}{2}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{7±\sqrt{85}}{2}, když ± je minus. Odečtěte číslo \sqrt{85} od čísla 7.
x=\frac{\sqrt{85}+7}{2} x=\frac{7-\sqrt{85}}{2}
Rovnice je teď vyřešená.
x^{2}-7x-9=0
Takové kvadratické rovnice je možné vyřešit doplněním na druhou mocninu dvojčlenu. Pokud chcete rovnici doplnit na druhou mocninu dvojčlenu, musí být nejdříve ve tvaru x^{2}+bx=c.
x^{2}-7x-9-\left(-9\right)=-\left(-9\right)
Připočítejte 9 k oběma stranám rovnice.
x^{2}-7x=-\left(-9\right)
Odečtením čísla -9 od něj samotného dostaneme hodnotu 0.
x^{2}-7x=9
Odečtěte číslo -9 od čísla 0.
x^{2}-7x+\left(-\frac{7}{2}\right)^{2}=9+\left(-\frac{7}{2}\right)^{2}
Koeficient (tj. -7) členu x vydělte číslem 2, abyste získali -\frac{7}{2}. K oběma stranám rovnice pak přičtěte druhou mocninu -\frac{7}{2}. V tomto kroku se z levé strany rovnice stane čtvercové číslo.
x^{2}-7x+\frac{49}{4}=9+\frac{49}{4}
Umocněte zlomek -\frac{7}{2} na druhou tak, že umocníte na druhou čitatele i jmenovatele zlomku.
x^{2}-7x+\frac{49}{4}=\frac{85}{4}
Přidejte uživatele 9 do skupiny \frac{49}{4}.
\left(x-\frac{7}{2}\right)^{2}=\frac{85}{4}
Rozložte rovnici x^{2}-7x+\frac{49}{4}. Když rovnice x^{2}+bx+c představuje čtvercové číslo, obecně se vždy dá rozložit jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x-\frac{7}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{85}{4}}
Vypočítejte druhou odmocninu obou stran rovnice.
x-\frac{7}{2}=\frac{\sqrt{85}}{2} x-\frac{7}{2}=-\frac{\sqrt{85}}{2}
Proveďte zjednodušení.
x=\frac{\sqrt{85}+7}{2} x=\frac{7-\sqrt{85}}{2}
Připočítejte \frac{7}{2} k oběma stranám rovnice.