Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{(x)}{2} = y $
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Vyřešte pro: y
Tick mark Image
Vyřešte pro: x (complex solution)
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

x=\sqrt{y} x=-\sqrt{y}
Vypočítejte druhou odmocninu obou stran rovnice.
x^{2}-y=0
Odečtěte y od obou stran.
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\left(-y\right)}}{2}
Tato rovnice má standardní tvar: ax^{2}+bx+c=0. Do kvadratického vzorce, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, dosaďte 1 za a, 0 za b a -y za c.
x=\frac{0±\sqrt{-4\left(-y\right)}}{2}
Umocněte číslo 0 na druhou.
x=\frac{0±\sqrt{4y}}{2}
Vynásobte číslo -4 číslem -y.
x=\frac{0±2\sqrt{y}}{2}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 4y.
x=\sqrt{y}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{0±2\sqrt{y}}{2}, když ± je plus.
x=-\sqrt{y}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{0±2\sqrt{y}}{2}, když ± je minus.
x=\sqrt{y} x=-\sqrt{y}
Rovnice je teď vyřešená.
y=x^{2}
Přehoďte strany rovnice tak, aby všechny proměnné byly na její levé straně.