Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{(x)}{2} + \fraction{4000}{x} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{x^{2}x}{x}+\frac{4000}{x}
Pokud chcete sčítat nebo odčítat výrazy, rozšiřte je, aby měly stejné jmenovatele. Vynásobte číslo x^{2} číslem \frac{x}{x}.
\frac{x^{2}x+4000}{x}
Vzhledem k tomu, že \frac{x^{2}x}{x} a \frac{4000}{x} mají stejného jmenovatele, můžete je sečíst sečtením jejich čitatelů.
\frac{x^{3}+4000}{x}
Proveďte násobení ve výrazu x^{2}x+4000.