Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Sdílet

\left(-2.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 88 a dostanete -2.875.
8.265625+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem -2.875 na 2 získáte 8.265625.
8.265625+3.125^{2}+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 94 a dostanete 3.125.
8.265625+9.765625+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem 3.125 na 2 získáte 9.765625.
18.03125+\left(93-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Sečtením 8.265625 a 9.765625 získáte 18.03125.
18.03125+2.125^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 93 a dostanete 2.125.
18.03125+4.515625+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem 2.125 na 2 získáte 4.515625.
22.546875+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Sečtením 18.03125 a 4.515625 získáte 22.546875.
22.546875+\left(-0.875\right)^{2}+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 90 a dostanete -0.875.
22.546875+0.765625+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem -0.875 na 2 získáte 0.765625.
23.3125+\left(91-90.875\right)^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Sečtením 22.546875 a 0.765625 získáte 23.3125.
23.3125+0.125^{2}+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 91 a dostanete 0.125.
23.3125+0.015625+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem 0.125 na 2 získáte 0.015625.
23.328125+\left(94-90.875\right)^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Sečtením 23.3125 a 0.015625 získáte 23.328125.
23.328125+3.125^{2}+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 94 a dostanete 3.125.
23.328125+9.765625+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem 3.125 na 2 získáte 9.765625.
33.09375+\left(90-90.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Sečtením 23.328125 a 9.765625 získáte 33.09375.
33.09375+\left(-0.875\right)^{2}+\left(87-90.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 90 a dostanete -0.875.
33.09375+0.765625+\left(87-90.875\right)^{2}
Výpočtem -0.875 na 2 získáte 0.765625.
33.859375+\left(87-90.875\right)^{2}
Sečtením 33.09375 a 0.765625 získáte 33.859375.
33.859375+\left(-3.875\right)^{2}
Odečtěte 90.875 od 87 a dostanete -3.875.
33.859375+15.015625
Výpočtem -3.875 na 2 získáte 15.015625.
48.875
Sečtením 33.859375 a 15.015625 získáte 48.875.