Přejít k hlavnímu obsahu
$\exponential{(\fraction{15}{3.6})}{2} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\left(\frac{150}{36}\right)^{2}
Rozbalte položku \frac{15}{3.6} vynásobením čitatele a jmenovatele čáslem 10.
\left(\frac{25}{6}\right)^{2}
Vykraťte zlomek \frac{150}{36} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 6.
\frac{625}{36}
Výpočtem \frac{25}{6} na 2 získáte \frac{625}{36}.