Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\sqrt{54}
Sečtením 47 a 7 získáte 54.
3\sqrt{6}
Rozložte 54=3^{2}\times 6 na součin. Přepište druhou odmocninu součinu \sqrt{3^{2}\times 6} jako součin druhých odmocnin \sqrt{3^{2}}\sqrt{6}. Vypočítejte druhou odmocninu čísla 3^{2}.