Přejít k hlavnímu obsahu
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\frac{8}{17}
Přepište druhou odmocninu podílu \frac{64}{289} jako podíl druhých odmocnin \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{289}}. Vypočítejte druhou odmocninu čitatele i jmenovatele.