Přejít k hlavnímu obsahu
$\squareroot{\fraction{5}{20}} $
Vyhodnotit
Tick mark Image
Rozložit
Tick mark Image

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

\sqrt{\frac{1}{4}}
Vykraťte zlomek \frac{5}{20} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 5.
\frac{1}{2}
Přepište druhou odmocninu podílu \frac{1}{4} jako podíl druhých odmocnin \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}}. Vypočítejte druhou odmocninu čitatele i jmenovatele.